Kevään opintojen käynnistys

Avainsanat

, ,

Hyvää alkanutta uutta vuotta!

Kevään opiskelut käynnistyvät talvisissa merkeissä. Jatkamme opintojaksoa OOA. Muistutuksia ja tiedotuksia:

12.1. tapaamme siis Helsingin Malmilla Haaga-Heliassa klo 9.00. Osoite on Hietakummuntie 1 ja Venla tiedottaa meille tarkemmat koordinaatit ja ohjeet Facebookin välityksellä. Ennakkotehtävänä tapaamiseemme on OOA:n oppimistehtävä 5 (pedagogiset mallit). Valmistelkaa 10 minuutin esitys. Viekää tuotoksianne portfolioihinne ja viimeistään lähipäivällä jakakaa ne myös Facebook-ryhmässämme.

Lähipäivän aikana saamme pienen katsauksen Haaga-Helian toiminnasta. Lisäksi aloitamme artikkelityöskentelyn ja pohdimme portfolioita sekä työskentelemme opetusmenetelmien parissa.

Opetusharjoittelusuunnitelmiahan käsitellään sitten tammi-helmikuussa Webexissä. Muistathan varata ajan itsellesi: https://docs.google.com/document/d/1JiSGG7m1zDY1pgo0ruNzqAYSNbNc-fgWS7MkDy-rs4c/edit?usp=sharing

Otsake

Ollaan hyvässä vaiheessa opettajaopintoja, oikeastaan opettajan perustehtävän äärellä opetusmenetelmien ja pedagogiikan parissa. Syksy oli varsin kiireinen opiskeluaikataulultaan ja keväälle toivonkin teille aikaa myös pysähtyä ja keskittyä omaan ajatteluun, syventyä ja pohtia opettajana olemista.

Tapaamisiin ensi viikolla!

Anne-Maria

Digioo-ryhmä MOOC-kursseilla

Avainsanat

,

IMG_3611MOOCit ovat saaneet alkunsa amerikkalaisissa yliopistoissa vuonna 2008. Uudenlaista verkkokurssia kuvaavilla sanoilla on merkityksensä. Avoimuus tarkoittaa sitä, että kursseille ei ole pääsyvaatimuksia eikä osallistumismaksuja. Toiseksi ne ovat massiiviisia eikä osallistujamäärää rajoiteta. Kurssit ovat täysin verkkovälitteisiä ja ne ovat tavoitteellisen opetuksen muotoon rakennettuja kokonaisuuksia. (McAulay, Stewart & Siemens 2010.) Massiiviset avoimet verkkokurssit määritellään erilaisin etuliittein, jonka tarkoitus on kuvata verkkokurssin toteutustapaa tai pedagogista lähestymistä.

Konnektivismiin (McAulay ym. 2010; O´Toolen 2013) perustuvissa cMOOCeissa oppiminen nähdään sosiaalisena oppimistapahtumana, jonka teknologia mahdollistaa. Esimerkiksi luennot ja harjoitukset ovat perinteisesti videoiden ja tekstien muodossa, mutta oppijoiden odotetaan luovan yhteisöjä, keskustelevan keskenään ja antavan palautetta toisilleen harjoituksista. Kokemuksemme mukaan yhteisölliseen tiedonrakenteluun ja -luomiseen perustuva oppiminen verkko-oppimisympäristöissä edellyttää kuitenkin hyvin suunniteltuja rakenteita ja ohjausprosessia, oppimisen fasilitointia. Vasta sitten kun oppijayhteisö on oppinut oppimaan yhdessä, on toisten oppijoiden auttaminen, neuvominen ja vuorovaikutus verkkoympäristössä luontevaa.

Joidenkin tutkijoiden mukaan MOOC:ien pedagogiikka perustuu lähtökohtaisesti oppijakeskeisyyteen. Oppija esimerkiksi määrittelee itse mitä, milloin ja missä opiskelee sekä kuinka tiiviisti sitoutuu oppimisyhteisöön (Grünewald ym. 2013).

Verkkoympäristöt-opintojakson aikana toisena oppimistehtävänä oli osallistua vapaavalintaiselle MOOC-kurssille ja raportoida siitä omassa blogissa. Opintojakson päätyttyä kattaus ja kokemuksemme näyttävät todella mielenkiintoisilta. Tässä päivitetty listaus myös teille:

 • Blended Learning
 • HTML
 • Opettajan monen roolit
 • Oppimaan oppiminen ja ohjaaminen
 • The A to Z Guide to Wine for Newbies
 • Teaching character and creating positive classroom
 • Print and Manuscript in Western Europe, Asia and the Middle East 
 • Terrorism and Counterterrorism: Comparing Theory and Practice
 • The Art of teaching
 • Test of English foreign language
 • Object-Oriented programming with Java, part I
 • Koodiaapinen 
 • iPad opettajan työvälineenä

Eväitä OOA:n arviointitehtävään ja Twitterin käyttöön

Avainsanat

, , ,

Lähipäivänä 8.12. tarkastelemme oppimistehtävään 2. tuottamaanne aineistoa kaikki yhdessä. Tehtävänantohan on seuraava:

Oppimistehtävä 2. Oppimisen ja osaamisen arviointi (opintopiiri)
Tehkää opintopiireittäin kirjallisuuden ja tiedonhankinnan perusteella kirjallinen kooste (3 – 4 sivua) opiskelijan arvioinnin käytänteistä. Tallentakaa kirjallinen tuotos/linkki tuotokseen portfolioihinne seuraavaan lähipäivään mennessä. Valmistautukaa esittelemään tiedonhankintanne tuloksia lähipäivänä 8.12.2015.

Kirjallisuus:

 • Opetushallitus. 2012. Arvioinnin opas – Ammatillinen peruskoulutus, Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9. Helsinki: OPH. Saatavana myös e-julkaisuna.
 • Opetushallitus. 2012. Näyttötutkinto-opas. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2015:7. Helsinki: OPH. Saatavana myös e-julkaisuna.
 • Opetushallitus. 2008. Opiskelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä. Helsinki: OPH. Saatavana myös e-julkaisuna.

 

Teidän ei tarvitse tehdä esitysmateriaalia erikseen, vaan varmistutte vain siitä, että jokaisella teillä on oman ryhmänne tuotos luettavissa lähipäivillämme.

Toivon, että 6.12. mennessä tekisitte työn ja pääsisin lukemaan sitä portfolioistanne. Saatte siis laittaa tai linkittää kaikki opintopiirinne yhteisen tuotoksen omiin portfolioihinne. Minulle voitte myös jakaa muualle tallennetun tuotoksen, kunhan saan sitten vain linkin teiltä.

Keskustellaan tarpeen mukaan Facebookissa tähän tehtävään liittyvistä kysymyksistä.

Wayne National Forest Solar Panel Construction

Ammattitaidon arviointia työtehtävissä.
Photo by Wayne National Forest CC BY

Twitter:

Oppimistehtävää 3. on pyydetty tekemään Twitteriin, jotta kaikki saavat hyviä vinkkejä omaan opetustyöhönsä ja erilaisiin oppimisympäristöihin. Tehtävä on auki koko opintojakson ajan, joten sinne saa twiitata myös myöhemmin. Emme käsittele seuraavalla lähipäivällä tätä tehtävää vielä.

Aktivoitukaa kaikki loputkin Twitterin käytössä ja jakakaa hyviä löytöjä ja tietoja hashtagilla #ooaym15. Aiheena tällä opintojaksolla ovat nimenomaan oppimisympäristöt, pedagogiikka ja opetusmenetelmät.

Ammattitaidon arvioinnin kiinnostavia näkökulmianne odotellen
Anne-Maria

 

Ensi torstain ohjelma ja ennakkotehtävä

Avainsanat

, , ,

Hei,

torstaina alkaa opintojakso OOA eli oppimisen ohjaaminen ja arviointi. Siihen liittyy muutama ennakkotehtävää, joista yhdestä Tuuli onkin jo teitä ohjeistanut. Tässä vielä ohjeet kertauksena:

 1. Ota mukaasi torstaina oman alasi joko a) tutkinnonperuste (ammatillinen 2. aste) tai b) opetussuunnitelma (amk). Tutustumme näihin lähipäivällä yhdessä.
 2. Luo itsellesi Twitter-käyttäjätunnus. Lisää tunnuksesi yhteystietolistaamme. Tutustu ennakkoon jo hieman Twitterin toimintoihin ja peruskäyttötarkoitukseen esim. seuraavien materiaalien avulla:
  1. Tämän OOA:n Twitterohjeita: #ooaym15
  2. Matleenan esitys: Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä
 3. Kertaamme yhdessä viittaustekniikkaa Pikaoppaan avulla. Suosittelen ottamaan pikaoppaan mukaan (sähköisenä tai paperilla).

Tässä 5.11. ohjelma:

8.30 – 16.00

 • Katsaus artikkeleihin
 • OOA:n käynnistys
 • Osaamisperustainen opetuksen suunnittelu
 • MOOC-webinaari (klo 13-15) OHJELMA
 • Opetusharjoittelun suunnittelun ohjaus

Mukavaa alkanutta viikkoa!

@akorhonen

3450172436_0a238191d4_o

Photo by Cambodia4kids.org Beth CC BY

Dialogiosaamisen kokeilu opetusharjoittelussa

Avainsanat

, ,

SAMSUNG CSC

OTY-opintojakson seuraava tehtävä liittyy dialogiosaamiseen liittyvään kokeiluun, jonka toteutat osana opetusharjoittelua.
Mieti, mitä kokeilet (menetelmä), milloin, miksi, miten, millaisen ryhmän kanssa, jne. sillä tarkkuudella, kuin tässä vaiheessa on mahdollista. Palauta pohdintasi tulokset Moodlen B-foorumille aiemmin avaamasi keskusteluketjun jatkoksi viimeistään su 1.11.15.

– Sanna

”Minkä opetat näkemään, kuulemaan ja kokeilemaan, sen opetat. Muu on oppimisen estämistä.” Alli Kantola.

OTY ja kolmas etäjakso

Avainsanat

, , , , ,

IMG_7909

Kiitos aktiivisesta osallistumisesta dialogiosaamisen teemapäivään eilen 13.10. Hämeenlinnassa. Päivän aikana otimme haltuun teeman neljä osa-aluetta käytännönläheisesti ja toiminnallisesti harjoitellen. Dialogiosaamiseen liittyvien menetelmien haltuunottoa ja syvätason ymmärtämistä voit lisätä tutustumalla tarkemmin videosarjaan, jotka löytyvät täältä.

Käsittelimme myös vertaisuutta ja sitä miten voisimme kehittää kehitteillä ovevan oppijayhteisömme (YM15) toimintaa verkkoympäristöissä ja kasvokkain. Synteeseistä näkyi se, että yhdessä oppimisessa pitää olla intoa ja iloa. Lisäksi tarvitaan sitoutumista ja läsnäolemista. Tarvitaan hyväksyntää turvallisuuteen, vertaisuuteen ja kehittellä olemiseen. Mitä tietoisemmin ja dialogisemmin olemme mukana yhteisössä, sen innostavaksi syntyy yhdessä kehittäminen ja oppiminen. Ja tästä laitankin vapaaehtoisen viriketehtävän liikkeelle.

Etäjakson tarkemmat oppimistehtävien ohjeet löydät Moodlesta:

 • dialogiosaamisen kolmevaiheinen tehtävänanto  (18.10., 25.10. ja 1.11. mennessä)
 • ryhmädynamiikkaa ja oppivan yhteisön rakentamiseen liittyvä tutustumistehtävä (3.11. mennessä)

Jatketaan yhdessä ihmettelyä ja vertaisena kehittymistä –
Sanna

”Oppimiseen ei ole muunlaista alkua kuin ihmettely” – Platon

OTY:n etätehtävän palaute

Avainsanat

, , , ,

SAMSUNG CSC

Tämän etäjakson yhtenä tehtävänä oli suunnitella itsetuntemukseen tai vuorovaikutukseen liittyvä harjoitus. Kokonaisuutena on todettava, että olitte paneutuneet tehtävään liittyvään teoriaan huolellisesti ja sain lukea erilaisia, mutta laadukkaita katsauksia.

Tehtävän tärkein osuus kuitenkin liittyi kokeilusuunnitelmaan. Tämä kokeilu raportoidaan osana opetusharjoittelun reflektointia ja palautuu omaan blogiisi.

Tässä muutama poiminta tulossa olevista kokeiluista:

 • Olen hyvä- harjoitus
 • Erilaiset esittelyt ja kuvakorttien hyödyntäminen
 • Janaharjoitus
 • Luottamuksen verkko
 • Pelisäännöt
 • Sosiodraamalliset harjoitukset
 • Rooliharjoitukset
 • Yhteistoiminnalliset kokeilut (ml. Learning cafe)

Ensimmäisen artikkelin kirjoitus on pian edessä, enkä malta olla ottamatta esille viittaustekniikkaa, jota käytämme HAMK:ssa. Ohessa muutama poiminta korjauksineen teille kirjoitustyötä jo aloittaville:

 1. Isokorpi (2006,9) -> Isokorven ( 2006,9) mukaan
 2. ( Toivakka & Maasola, 2011, 39). -> (Toivakka & Maasola 2011, 39).
 3. (Kauppila, s. 40–51)  -> (Kauppila 2011,40-51)
 4. (Kauppila 2005, s.51, 63) -> (Kauppila 2005,51;63)
 5. (Toivakkala & Maasola, 2011:63) -> ( Toivakkala & Maasola 2011, 63)

Nämä ohjeet on hyvä pitää mielessä kun käynnistelet osaamisalueen artikkelin kirjoitustyötä. Opintojakson suoritustaulukko on päivittynyt ja löydät linkin Moodlesta sekä FB-ryhmästä.

Aurinkoista keskiviikkoa toivottaa Sanna

”Hiljaisessa läsnäolossa on suurempi muutosvoima kuin kiireisessä touhuamisessa. Tärkeintä ei ole mitä teet, vaan kuka olet.” – T.Hellsten

OTY ja toisen etäjakson tehtävät

Avainsanat

, , , ,

SAMSUNG CSC
Opintojakson etätyöskentelyn vaihe on parhaillaan menossa ja innostavien oppimistehtävien äärellä työskentely. IVO – osuuteen liittyy 4.10. palautettava tehtävä, jossa sinun pitää suunnitella alustavasti pienimuotoinen kokeilu opetusharjoittelussa toteutettavaksi. Tässä vaiheessa riittää siis suunnitelma, jonka palautat selkeästi otsikoituna blogiin (OTY-välilehden alle). Käytä suunnittelun tukena Kauppilan, Toivakan ja Maasolan teoksia.

Etäjakson DIA-osuudessa pääset tutustumaan dialogiosaamisen teoriaan ja menetelmiin ennakkoon.  Liikkeelle pääset katsastamalla tämän sivuston. Seuraavaksi suosittelen silmäilemään sinulle merkityksellisiä asioita muutaman blogikirjoituksen verran. Innostuessasi voisit jatkaa yhden innostavan kirjoituksen oppijayhteisöllemme Facebook-ryhmässä. Dialogiset menetelmäkortit saitte elokuussa ja täältä löydät myös dialogiosaamiset osa-alueet. Tämä tututustumismatka tulee olla tehtynä 11.10.

Moodlesta löytyvä viriketehtävän avulla pääset harjaantumaan ensivaikutelman parissa.

Toivottelen kiinnostavia oppimisen hetkiä niin itsetuntemuksen kuin dialogiosaamisen osa-alueilla    – Sanna

”Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua.”— BJ Gallagher

VY-opintojakso päättyy 12.10

4856357866_099a54fee1_z

Opettajankoulutuksen ensimmäinen opintojakso on pian virallisesti päättymässä. Muistuttelen viimeistään tänään ottamaan oppimistehtävät työn alle.

Opintojaksoon sisältyy kolme itsenäisesti suoritettavaa tehtäväkokonaisuutta ja ne raportoidaan omaan blogiin ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli opintojakson suoritukset ovat myöhästymässä syystä tai toisesta, niin pyydän sinua ilmoittamaan siitä minulle työsähköpostiin (hamk.fi) erikseen. Mikäli kaipaat ohjausta opintojakson tehtäviin, niin ota pikaisesti yhteys minuun ja sovitaan sopivasta ohjaustavasta. Muutoin odottelen ilmoituksia opintojakson suorituksista työsähköpostiini blogilinkin kera.  –Sanna