Opettajana kehittymisen näyte

Opettajana kehittymisen näytteen tavoite ja tarkoitus on, että opettajaopiskelija noin 1,5 vuotta kestänyttä opiskeluprosessia reflektoidessaan tunnistaa ja jäsentää oman ammatillisen osaamisensa kasvukohtia, kokemuksia, saavutuksia, oivalluksia, kehitystarpeita tai kipupisteitä. Työskentely ammatillisen kasvun prosessin jäsentämiseksi on pysähtymistä sen äärelle, mitä on oppinut. Opettajana kehittymisen näyte kuvaa kasvuprosessia ja tekee sen näkyväksi muille.

”Ammatillinen kasvu ja kehittyminen ovat pitkälti henkisten ominaisuuksien kehittämistä. Sitä, että haluaa jatkuvasti kehittää toimintaansa.” kirjoittaa Tia Isokorpi ja jatkaa: ”Ammatillinen kasvu on itsensä tutkimista ihmisenä, opettajana ja ohjaajana… Kasvuprosessi merkitsee itsetuntemuksen lisääntymistä, omien vahvuuksien voimistamista ja ennen kaikkea uskallusta kohdata omia kasvuhaasteita.” (Isokorpi 2013, 26.) Ammatillinen kasvu on omista kokemuksista oppimista ja edellyttää itsereflektiota.

”Näyte” tarkoittaa henkilökohtaista esitystä/kuvausta/tuotosta/jäsennystä ammatillisen kasvun keskeisistä kulmakivistä.  Näytteen muoto ja esitystapa ovat vapaasti valittavissa, mutta pituus on käytännön syistä rajoitettu (noin 15 minuuttia). Näyte voi olla (perinteinen) esitys sähköisessä muodossa tai muulla tavalla koostettuna, tai se voi olla pedagogisesti toiminnallinen ja osallistava tilanne.

Näytteen lähtökohta voi olla jokin/jotkin seuraavista:

 • Opettajaopintojen alussa ajattelin, että…
 • Itselleni asettamani kehittymistavoitteet olivat…
 • Opintojen aikana mieleenpainuvinta/hyödyllisintä on ollut…
 • Oppimaani tulen hyödyntämään/kehittämään jatkossa niin, että…
 • Koen kehittyneeni seuraavissa asioissa…
 • Koen, että minulla vielä on kehittymistarpeita seuraavissa asioissa…
 • Opintopiirityöskentely antoi minulle…
 • Asioita, joita koen itse antaneeni opintopiirityöskentelyyn…
 • Oma panokseni lähipäivien työskentelyyn ja/tai yhteistoiminnalliseen oppimiseen on ollut…
 • Oma roolini opettajana ja oppimisyhteisön (oma organisaatio, opintopiiri, alueryhmä tms.) jäsenenä on ollut…
 • Oma asiantuntijuuteni/opettajuuteni on muuttunut/kehittynyt opintojen aikana seuraavasti…
 • Toivon, että näihin asioihin olisi kiinnitetty enemmän huomiota opettajaopintojen aikana…
 • Asioita, joita jäin opettajaopinnoissa kaipaamaan ovat…
 • Teille toisille tahdon nyt sanoa, että…

Lisää näytteeseesi kuvaus PLE:stäsi ja portfoliostasi:

 • Lisää näytteeseesi kuvaus käyttämistäsi henkilökohtaisista oppimisympäristöistä
 • Lisää näyte portfoliostasi
 • Kuvaa asiaa haluamallasi tavalla, esim. kuvaruutukaappauksin omista ympäristöistäsi
 • Voit kertoa myös niiden merkityksestä sinulle opettajantyössäsi jatkossa tms.

LISÄÄ OHJEITA 10.3.2016 LÄHIPÄIVÄLLÄ!