Avainsanat

,

e

Opintojakso etenee kohti loppuhuipentumaansa. Tahti on ollut intensiivinen ja olette pysyneet hyvin mukana. Huomaan ilolla, että dialogitaitonne myös verkossa ovat karttuneet. Bloginne ovat rakentuneet hienosti eteenpäin. Varmistakaa kukin opintopiiri vielä, että olette vastanneet kaikkiin asettamiinne kysymyksiin!

Vielä on hiukan aikaa työstää vaihetta C omaan tahtiinne, mikäli se on kesken. Olen kommentoinut jälleen keskusteluanne ja tuotoksianne. Ilahduttavaa on huomata, että opintopiireillä on hiukan erilainen lähestymistapa samaan päämäärään pyrkiessämme.

Ennen lähipäivää on vielä kudottava synteesiä eli tehtävä lopputuotos, joka siis vastaa oppimiskysymykseemme:

”Yhteiskunnalliset vaatimukset ammatillisen opettajan dialgoiselle verkostoitumiselle”

StarChristals

Yhdessä eteenpäin samaan suuntaan (kuva C Anne Vaihinen)

Käsitelkää näkökulmia haluamallanne tavalla, mutta muistakaa opintojaksomme teemat. Teemat voikin olla hyvä lähtökohta oppimistuotoksen tekemiselle, mutta se voi olla myös muulla tapaa rakennettu. Tuotos voi olla kaavio, video, ohjeistus, malli, mittari, kysely, draama, menetelmä jne.. Tuotoksen tulee tukea ammatillisen opettajan verkostoitumista tai lisätä verkosto-osaamista.

Oppimistuotokset esitellään ensi tiistain lähipäivällä 5.4.. Voitte tehdä siitä tarpeen mukaan posterin, toiminnallisen esityksen tms.. Aamulla saatte aikaa vielä valmistella esitystänne, kyniä ja fläppipaperia löytyy, mutta jos haluatte käyttää muuta materiaalia, ottakaa sitä mukaanne. Esitelette lopputuotoksenne eli mallinne toisillenne näyttelykävelyn tapaan, joka tietysti pohjautuu kaikkeen siihen tietoon, jota blogiinne olette rakentaneet. Malliin ei ole tarkoitus kirjoittaa kaikkea tietämäänne. Varautukaa jokainen tuntemaan koko lopputuotoksenne siten, että pystytte sen esittelemään muille. Eli nyt koko ryhmä ei esittele yhdessä kerran tuotosta, vaan se tehdään kahteen kertaan eri vuoroissa. Tästä menetelmästä meillä on harjoitustakin jo aikaisemmilta lähipäiviltä.

Tsemppiä vielä toiseksi viimeiseen vaiheeseen! Kulmakivi D tehdään yhdessä lähipäivällä.
– Anne-Maria