Mallit ja prosessikuvaukset ovat oivatyöväline opettajalle oppimisen edistämisessä. Olemme tähän mennessä oppineet pedagogisien mallien ja opetusmenetelmien hyödyntämistä oppimisprosessien suunnittelussa ja osa teistä on jo päässyt suunnitelmiaan toteuttamaankin. Mallien noudattaminen on kiinni kunkin käsityksestä soveltaa valmiita malleja – käsityksestä ja halusta. Kun mallin on omaksunut, luovuus vain on rajana niiden edelleen kehittämisessä omaan opettajan työhön.

Uusimpana välineenä ammatillisen opettajan työkalupakkiinne on tulossa taitojen opetuksen mallit. Hannu Salakari on järjestelmällisesti mallintanut taitojen opetusta ja simulaattoriopetuksen pedagogiikkaa teokseensa Taitojen opetus (2007). Ammatillisessa koulutuksessa taitojen opetus on välttämättömyys. Keskittykää Salakarin teorioista ainakin kolmi- ja viisivaiheisiin taitojen opetuksen malleihin – viisivaiheinen menetelmä on hieman pidempi ja näin ollen syvempi oppimisprosessi. Teoksessa on runsaasti myös muita tutustumisen arvoisia malleja.

Simulointiin perustuvissa ympäristöissä oppiminen lisääntyy nykyään digitaalisuuden mahdollisuuksien kasvaessa. Simulaatiossa oppija toimii interaktiivisesti käyttämänsä järjestelmän kanssa. Järjestelmä on yleensä virtuaalinen ja reagoi oppijan toimintaan tietyillä vasteilla, johon oppija reagoi edelleen. Harjoittelemalla opitaan toiminnan periaatteita. Yksinkertaisimmillaan esimerkiksi lentosimulaattorin voi asentaa ohjelmana pöytätietokoneeseen edullisin kustannuksin (50 euroa). Toisaalta kalleimmat lentokonesimulaattorit maksavat jopa kymmeniä miljoonia euroja. Salakari kuvaa simulaattoriopetuksen pedagogista mallia teoksessaan sivulta 151 alkaen.

Seuraavalla lähipäivällämme 16.2. saamme opetella valitsemianne taitoja. Ohjeistuksena on, että kukin ammattialakohtainen ryhmä (5 kpl) opettaa muulle ryhmälle jonkin taidon haluamallaan tavalla. Ryhmillä on maksimissaan 45 minuuttia aikaa opetussessioonsa. Pidetään tästä aikarajasta kiinni, sillä meillä on iltapäiväksi vielä muuta ohjelmaa.

Iltapäivällä on luvassa tulevaisuustyöpaja. Sen sisältö selviää lähipäivällä eikä siihen tarvitse valmistautua. Kokoamme yhteen ammatillisen opettajan kompetenssia, ammatillista koulutusta ja tulevaisuuden näkymiä.

Päivän päätteeksi käynnistetään artikkelityöskentely ja saatte ensimmäiset ohjeet ohjaajiltanne.

”Käytännön työtaitoja opitaan vain tekemällä. Niitä ei voi oppia lukemalla tai pelkästään katsomalla.” (Salakari 2007, 7.)

– Anne-Maria

Fledapuoti2